Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
GÜMÜŞHANE / ŞİRAN - Yunus Emre Ortaokulu

Değerlendirme Kriterleri

T.C.

ŞİRAN  KAYMAKAMLIĞI

Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü

 


Ayın Öğrencisi Seçiliyor... Yayın tarihi: 01.03.2013 – 08:30

“Ayın Örnek Öğrencisi" Uygulaması Başlıyor

           Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu tarafından Okulumuz öğrencileri arasından her ay her sınıf düzeyinde 1 öğrencimiz “Ayın Örnek Öğrencisi” olarak seçilecektir.

                 “Ayın Örnek Öğrencisi” seçilen öğrencimize belge verilecek ve okul web sitemizde de ayın öğrencisi olarak  sunulacaktır.  2012-2013 Eğitim Öğretim Yılının sonunda ayın örnek öğrencisi seçilen öğrencilerimizin arasından da “Yılın Örnek Öğrencisi” seçilerek belge ve hediyelerle ödüllendirilecektir.

  

“Ayın/Yılın Örnek Öğrencisi” seçilmesi uygulamasının adil ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde yapılabilmesi için Okul Müdürlüğümüz tarafından “ÖRNEK ÖĞRENCİ SEÇİMİ UYGULAMA KILAVUZU” hazırlanmıştır.  Hazırlanan Kılavuz, “Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu” tarafından uygulanacaktır.

Bütün öğrenci, veli ve öğretmenlerimize duyurulur.

 

 ÇALIŞMANIN AMACI: 

1.      Her ay kişilikli, başarılı, dürüst ve ideal öğrenci davranışı sergileyen öğrencileri “Ayın Örnek Öğrencisi” olarak seçmek, ödüllendirmek ve onurlandırmak, öğrencileri olumlu davranmaya yönlendirmek.

2.      Ayın örnek öğrencisini seçerek öğrencilerin başarılı, ahlaklı, terbiyeli ve saygılı olmanın teşvik edici davranışlar olduğunun önemini kavratmak.

3.      Öğrencilerdeki okula uyum sürecini etkinleştirmek.

 

 

 

ŞİRAN  YUNUS EMRE ORTAOKULU

ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME KURULU

AYIN/YILIN ÖRNEK ÖĞRENCİSİ SEÇİLECEK ÖĞRENCİLERİ

DEĞERLENDİRİLME KRİTERLERİ FORMU

 

1       Okula zamanında gelir.

2       Okulda yapılan törenlere/törenlerde gerekli özeni gösterir.

3       Kılık - Kıyafet yönetmeliğine uygun giyinir.

4       Okulu en iyi şekilde temsil eder.

5       Okul eşyalarına zarar vermeyip özenle korur.

6       Dersin işlenişini bozan kurallardan kaçınır.

7       Bütün öğretmenlerine saygılı davranır.

8       Zararlı alışkanlığı  yoktur.

9       Okul başarısını artırmak için çaba sarf eder, gayretlidir.

10     Proje ve Performans ödevlerini aksatmadan ve zamanında yapar.

11     Derste işlenecek konu için hazırlıklı gelir, derse katılıma özen gösterir.

12     Ders araç-gereç ve kitaplarını her zaman derse getirip kullanır.

13     Öğretmenlerine karşı saygılıdır.

14     Arkadaşlarına saygılı davranır.

15     Arkadaşları ile kaba, aşağılayıcı ve küfürlü konuşmaz.

16    Arkadaşları tarafından sevilir.

17     Doğru sözlüdür, yalana başvurmaz.

18     Okul etkinliklerinde görev almaya isteklidir.

19     İlçe/İl çapında düzenlenen sportif,  kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

20    Daima tertipli ve temizdir, sınıfı ve okulu temiz tutmaya özen gösterir.

21     Okul kaynaklarını israf etmez (Su, Elektrik, Okul-araç gereçleri)

 

  

 

 

 

 

 

 

Yayın: 2013-03-07 - Güncelleme: 2013-03-07 16:53:29 - Görüntülenme: 170